Servei de desamiantatge a Tortosa

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui hi ha edificacions que contenen aquest tipus de material. A causa dels seus efectes perjudicials és necessari que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada i especialitzada.

la gestió de residus d’amiant és obligatori que es dugui a terme per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Tortosa, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge