Servei de desamiantatge a Vinallop

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat existeixen habitatges que contenen aquest mineral. A causa dels seus efectes perjudicials és indispensable que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada i especialitzada.

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

l’extracció de l’amiant és obligatori que s’executi per una empresa autoritzada i especialitzada a causa dels seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Vinallop, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge