Servei de desamiantatge a Xerta

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però avui en dia hi ha habitatges que contenen aquest material. A causa dels seus efectes perjudicials és obligatori que l’extracció de l’amiant s’executi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

Degut als seus efectes perjudicials és obligatori que el servei de desamiantatge es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Xerta, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge