Efectes de l'amiant en la salut

L'amiant es va prohibir a Espanya en 2001, però a causa de les seves especials propietats ignífugues i ser un excel·lent aïllant tèrmic i acústic, ja havia estat utilitzat en molt nombrosos processos industrials des de començaments del segle XX. Els riscos derivats de l'exposició a l'amiant són molts, per aquest motiu és necessari conèixer els efectes de l'amiant en la salut.

Les seves valuoses qualitats van fer que el seu ús fos molt estès. Els 70 i 80 van ser anys d'ús intensiu de l'asbest, ja que s'utilitzava en molt diferents aplicacions: construcció d'edificis, sector de l'automoció, indústria petroquímica, ferrocarrils, vaixells, etc.

Es va prohibir la seva producció, comercialització i utilització però a causa dels seus estesos usos, encara és de gran importància recordar els efectes de l'amiant en l'ésser humà per poder evitar riscos i saber en tot moment com cal actuar davant aquest material.

Estar en contacte amb l'amiant no suposa a penes risc per a la salut però si es té una exposició constant, com quan hi ha enderrocaments o el material està molt envellit, sí que hi ha conseqüències per a la salut humana.

La via respiratòria és la principal via d'entrada de les fibres d'amiant, les quals poden mantenir-se en l'aire el temps suficient perquè siguin un risc respiratori. Algunes d'aquestes fibres, una vegada dins dels pulmons, aconsegueixen quedar-se en el cos durant molt de temps.

Pot passar molt de temps, fins i tot més de 20 anys, entre l'exposició al material i l'inici de la malaltia relacionada amb l'exposició a l'amiant, les quals són de l'aparell respiratori. L'asbestosi és una malaltia pulmonar causada per la inhalació de fibres d'amiant. La dificultat respiratòria és el símptoma principal, la qual empitjora conforme progressa la malaltia.

En casos més extrems, i a causa de ser un material cocarcinògen, pot arribar a desenvolupar-se càncer de pulmó entre les persones que han estat exposades per motius laborals.

Per tant, a causa de la gravetat i dels efectes de l’amiant en la salut, és imprescindible que una empresa especialitzada i inscrita en el RERA s'encarregui del tractament i la gestió d’aquest material, prenent les mesures necessàries de protecció i seguretat per a evitar riscos.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona