Per què és important la retirada d’amiant?

L’amiant o asbest és un dels components de fibrociment. Aquest material de construcció, conegut comunament com a uralita, està format per unes fibres microscòpiques que suposen un alt risc, podent provocar malalties respiratòries. Estar en contacte amb l’amiant no suposa risc per a la salut, en canvi si es manipula, es tracta de manera prolongada o es realitza retirada d’amiant sí que suposa risc, ja que les fibres passen a l’aire i són fàcilment respirables.

L’exposició continuada de l’amiant produeix a la llarga (20 anys o més després de l’exposició a l’asbest) una malaltia que es coneix amb el nom d'asbestosi. Aquesta malaltia respiratòria consisteix en el desenvolupament d’una fibrosi pulmonar.

Aquest material té unes grans propietats aïllants, mecàniques, químiques, de resistència, per aquest motiu es va utilitzar en grans quantitats. Per tant, si es realitzen treballs d’enderroc o rehabilitació en una construcció dels anys 60 o 80, hi ha una gran possibilitat de que hi hagi contingut d’amiant. Es pot trobar en teules (recobrint la teulada), obertes, dipòsits d'aigua, canonades, canals d'aigua, productes de ciment, etc.

L’any 2001 es va prohibir la producció, distribució i manipulació de l’amiant a Espanya. Existeix una normativa amb les obligacions de seguretat que deuen respectar les empreses que poden tractar aquest mineral. Aquestes empreses que realitzen el servei de desamiantatge han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses per a la Retirada d’Amiant (RERA) i, per tant, estar autoritzats per a la gestió de residus amb contingut d’aquest mineral.

Com empresa autoritzada, Fornós Contenidors té els permisos necessaris per a la retirada d’amiant. Disposem dels mitjans necessaris per garantir un servei segur i eficient. D’aquesta manera, oferim una solució íntegra al problema dels residus generats en qualsevol activitat. Ens encarreguem de tot el procés de desamiantatge, des del tractament fins a la retirada i transport d’aquest mineral, donant especial importància a l’assessorament previ, per tal d’informar adequadament als nostres clients.

 

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona