Un particular pot retirar amiant?

S’ha demostrat que l’amiant és un material perjudicial per a la salut, podent arribar a causar greus malalties. Va ser per aquest motiu pel qual es va prohibir la seva comercialització l’any 2002 a Espanya. Un any abans ja s’havia prohibit la seva fabricació, permetent vendre només el que ja estava fabricat.

Avui dia, quasi vint anys després, la retirada d’aquest material continua sent un assumpte a tractar, ja que encara és comú que hi hagi restes d’amiant a diferents construccions. Per aquest motiu, la pregunta més usual és si un particular pot retirar amiant.

Vida útil de l’amiant

Tot i que des del 2002 no es comercialitza, encara hi ha molts edificis, cases o naus compostos d’aquesta fibra tòxica, ja que el cicle de vida útil de l’amiant gira entorn els 30 i els 50 anys. Per aquest motiu, és usual que s’hagi de retirar amiant en canonades, teules, dipòsits d’aigua o altres construccions.

Hi ha la creença de què els elements de fibrociment només afecten la salut si es trenquen, però la realitat és que l’exposició constant també té conseqüències per a la salut humana, ja que aquest material es veu afectat amb les inclemències climàtiques i el pas dels anys el deteriora notablement.

La principal via d’entrada de les fibres d’amiant són les vies respiratòries, ja que al romandre en suspensió a l’aire és fàcil inhalar-les. Aquesta perillositat per a la salut exigeix una gran precaució en el moment de la retirada.

Qui pot retirar amiant?

Davant la qüestió formulada anteriorment, és important remarcar que un particular no pot retirar amiant. Els particulars no tenen autorització, a l’haver de ser manipulat únicament per empreses registrades en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc per Amiant) i per operaris especialitzats.

En primer lloc, per al servei de desamiantatge és necessari realitzar un estudi previ amb el que poder identificar els materials i construccions que contenen aquest element i, a partir d’aquí, elaborar un pla d’execució, el qual s’ha de portar a terme amb les condicions de seguretat adequades.

D’aquesta manera, l’extracció, manipulació i transport l’ha de realitzar sempre un equip tècnic complet i especialitzat en manipulació de residus perillosos que disposi dels recursos necessaris i pugui garantir el 100% de l’eliminació de l’amiant.

A més, les restes d’amiant no es poden dipositar en els sacs de recollida d’enderrocs, sinó que, al ser considerats com a residus de classificació perillosa, han de llençats separadament amb embalatge i etiquetatge. L’acumulació de residus amb amiant suposa un perill per a la salut, per aquest motiu, no s’ha de realitzar de forma particular i sense les mesures adequades.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona